DcH er for alle – hunde og mennesker, unge og ældre.

Vores grundholdning er, at vi mennesker har ansvar for, at vores hunde har et godt liv.
Vi tror på, at kendskab til hundens adfærd, positiv træning og aktivering af hunden er meget vigtig i denne sammenhæng. Det er en del af foreningens formål at medvirke til at fremme og forbedre vilkårene for hunde generelt.

 

 

 

Der er syv nøgleord, som vi sætter fokus på i træningen med vores hunde.


Gennem træning får du en glad, lydig og veltilpasset hund, som fungerer i harmoni med sin familie – og dermed har et bedre forhold til omgivelserne.

Hos DcH lærer din hund at omgås andre hunde og mennesker på en positiv måde, og du lærer at aktivere din hund på den rigtige måde.

Vi træner kun med positiv motivation, hvilket vil sige, at vi roser og belønner hunden for at gøre det, vi gerne vil have den til. Og ignorerer så vidt muligt uønsket adfærd.

Belønningen kan bestå i en godbid, en kort leg med bold eller trækkelegetøj, eller at vi bruger stemmen og kropssproget til at rose hunden.

DcH Holstebro kan ikke træne din hund for dig, men vi kan give dig de redskaber og den viden du skal bruge, således at du med træning derhjemme kan skabe gode resultater.

 

 

 

Fire overordnede værdier

Vi har 4 overordnede værdier, som ligger til grund for vores måde at arbejde på og være sammen på:

Rummelighed

Professionalisme

Glæde

Fællesskab

Rummelighed

Vi byder en mangfoldighed af mennesker og hunde velkommen. Her er der både plads til unge og gamle, små og store, kryds og racehunde – med og uden stamtavle. Der er både mulighed for at træne ambitiøst på konkurrenceplan og “hyggetræning”.

Professionalisme

Vi udvikler os hele tiden og prøver hele tiden på at blive dygtigere – både organisatorisk og på træningsbanen. Vi tilbyder professionel træning og giver mulighed for uddannelse både for instruktører og hundeførere. Vi prioriterer at have rigtigt gode rammer både for træningen og det sociale samvær.

Vi træner hunde forskelligt – vi tilpasser træningen til den enkelte hund og hundefører.

Glæde

Vi har det godt sammen og har en positiv social omgangstone. DcH Holstebro er en god klub at færdes i og være instruktør i. Vi er stolte og glade for klubben. Vi hygger os, samtidig med at vi er seriøse omkring træningen af hunde. Vi træner via positiv forstærkning for at gøre vores hunde glade og velfungerende.

Fællesskab

Vi er fælles om at føle ejerskab over for klubben – det er “vores klub”. Derfor hjælper vi hinanden og tager ansvar både for klubben og hinanden. Vi byder nye medlemmer velkommen i klubben. Vi prioriterer socialt samvær og sammenhold både i instruktørgruppen og blandt hundeførere.

Nyheder

Sponsorer