Bekendtgørelse af lov om hunde: Hundeloven

Retningslinjer for DcH Holstebro

DcHs etiske retningslinjer (s. 53-54)

 

Regler for færdsel på træningspladsen og i klubhuset

Formålet med reglerne er, at det skal være godt at færdes på træningspladsen og i klubhuset og at det derfor forventes, at der tages hensyn til andre hunde og hundeførere.

 • Fysisk afstraffelse af hunde tolereres under ingen omstændigheder og kan føre til bortvisning.

 • Biler parkeres på den anviste parkeringsplads ved træningspladsen

 • Hundeførere skal kunne fremvise en vaccinationsattest og en kvittering på betalt forsikring, før hunden kan starte til træning.

 • Udvis respekt for andre hunde og hundeførere. Der skal være plads til alle på træningspladsen.

 • Stå IKKE samlet ved indgangen til træningspladsen før eller efter træning.

 • Ved passage tværs over pladsen holdes afstand til hunde, der er i gang med at træne.

 • Lad ikke hunden hilse på en anden hund uden at spørge ejeren først.

 • Vis generelt hensyn over for andre hundeførere. Alle hunde har brug for et personligt rum. Hold god afstand på 3-4 meter.

 • Alle andre steder end luftepladsen skal du samle op efter din hund. 

 • Poserne skal smides i de dertil indrettede skraldespande placeret rundt på pladsen.

 • Hunde skal altid være i snor på DcH’s arealer, med mindre træneren har sagt andet.

 • Af hensyn til din hunds sikkerhed bør du træne med glatte liner, dvs. at der ikke må være øjer på din træningsline.

 • Tæver i løbetid, kontakt din instruktør og fortæl, at din tæve er i løbetid.

 • Træning med løbske tæver er tilladt på træningspladsen (se referat 27.01.16 fra generalforsamlingen). Det er op til instruktørens vurdering at afgøre, om det er for forstyrrende. Løbske tæver skal afstå fra træning, når de er højløbske.

 • Hvis din hund er utilpas, kontakt da din dyrlæge og få her at vide, hvordan du forholder dig. Hvis der er risiko for, at din hund smitter andre hunde eller ved tvivl, kontakt da din instruktør.

 • Hvis din hund eksempelvis får kennelhoste, må hunden ikke komme på træningspladsen i en periode på tre uger.

 • Hvis din hund har lopper, ønsker vi ikke at se den eller dens gæster, før hunden er i behandling.

 • Der må ikke være hunde i klubhuset.

 • Der må ikke ryges i klubhuset.

 

 

Nyheder

Sponsorer