Priser pr. 1. januar 2019

Kontingentet for hele året er på i alt 1.395 kr. Beløbet består af et grundkontingent på 740 kr. og et træningsgebyr
på 655 kr. pr. hold/hund. Grundkontingentet skal betales uanset på hvilket tidspunkt af året, man
melder sig ind i klubben. En del af grundkontingentet, i alt 420 kr., går til lands- og kredskontingent på hhv.
290 kr. og 130 kr. Disse beløb bruges bl.a. til den udvidede hundeansvarsforsikring, som DcH tegner for
hvert medlem, samt til uddannelse af instruktører, hundeadfærdskonsulenter mv. og til DcH Bladet, som udkommer
seks gange årligt.
Hvis du træner med én hund, koster det 1.395 kr. Det koster et ekstra træningsgebyr pr. hund/hold, hvis du
træner på flere hold. (En hund på to hold koster 1.395 kr. + 655 kr. = 2.050 kr. og to hunde på to hold koster
ligeledes 2.050 kr.).

Kontingent uden træning

Hvis du er medlem uden at gå til træning, skal du betale grundkontingentet på 740 kr

Kontonummeret til indbetaling af kontingent er: 7590 1675456
Du skal dog først betale, når din optagelse på et hold er bekræftet.

Husk at oplyse hundeførerens navn og adresse ved betalingen. Du må også meget gerne oplyse din fødselsdag (seks cifre).

Ved adresseændring kan du også skrive til kasserer@dch-holstebro.dk