DcH er for alle – hunde og mennesker, unge og ældre.

Vores grundholdning er, at vi mennesker har ansvar for, at vores hunde har et godt liv.
Vi tror på, at kendskab til hundens adfærd, positiv træning og aktivering af hunden er meget vigtig i denne sammenhæng. Det er en del af foreningens formål at medvirke til at fremme og forbedre vilkårene for hunde generelt.


Vores vision er at give professionel vejledning i at have hund og i at træne hund via positiv forstærkning.

Vi tilbyder råd og vejledning, som kan gøre vores hunde lydige, velfungerende og glade. Vi træner via positiv forstærkning, hvilket betyder, at vi roser og belønner hunden, når den gør, hvad vi siger.

Vi sætter fokus på syv nøgleord i træningen og livet med vores hunde:

De 4 K’er: Kærlighed, kontakt, konsekvens og krav
De 3 S’er: Samvær, samarbejde og socialisering


Derudover er det meget vigtigt for os, at foreningen er et godt sted at være  som menneske  – at vi hygger os sammen og at der er en positiv omgangstone præget af humor og gensidig respekt.

Fire overordnede værdier

Vi har 4 overordnede værdier, som ligger til grund for vores måde at arbejde på og være sammen på. Værdierne er:

Rummelighed

Professionalisme

Glæde

Fællesskab

Rummelighed

Vi byder en mangfoldighed af mennesker og hunde velkommen. Her er der både plads til unge og gamle, små og store, kryds og racehunde – med og uden stamtavle. Der er både mulighed for at træne ambitiøst på konkurrenceplan og “hyggetræning”.

Professionalisme

Vi udvikler os hele tiden og prøver hele tiden på at blive dygtigere – både organisatorisk og på træningsbanen. Vi tilbyder professionel træning og giver mulighed for uddannelse både for instruktører og hundeførere.  Vi prioriterer at have rigtigt gode rammer både for træningen og det sociale samvær.

Vi træner hunde forskelligt  – vi tilpasser træningen til den enkelte hund og hundefører.

Glæde

Vi har det godt sammen og har en positiv social omgangstone. DcH Holstebro er en god klub at færdes i og være instruktør i. Vi er stolte og glade for klubben. Vi hygger os, samtidig med at vi er seriøse omkring træningen af hunde. Vi træner via positiv forstærkning for at gøre vores hunde glade og velfungerende.

Fællesskab

Vi er fælles om at føle ejerskab over for klubben  – det er “vores klub”. Derfor hjælper vi hinanden og tager ansvar både for klubben og hinanden. Vi byder nye medlemmer velkommen i klubben. Vi prioriterer socialt samvær og sammenhold både i instruktørgruppen og blandt hundeførere.