Danmarks civile Hundeførerforening

er en sammenslutning af 125 lokalforeninger fordelt i seks kredse med hunden som interesseområde. DcH har cirka 15.000 medlemmer. De lokale foreninger arrangerer hundetræning i hele landet og på Færøerne.’
DcH arrangerer også forskellige prøver og konkurrencer – bl.a. inden for rally, agility, lydighed, sporhundeprøver (SPH), forsvarsarbejde (IPO) samt i det nordiske program.

Vores formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.
Alle hunde – uanset race/blanding og alder – er velkomne i det omfang, klubben har kapacitet dertil.
DcH-Holstebro følger den gældende hundelov.

Et net af adfærdskonsulenter fra Danmarks civile Hundeførerforening tilbyder alle hundeejere gratis råd og vejledning, ligesom foreningen står bag en gratis eftersøgningstjeneste, som enhver, der har tabt en ejendel, kan benytte sig af.

Danmarks civile Hundeførerforening DcH deltager desuden bl.a. i arbejdet i Justitsministeriets “Udvalget om Hunde”.

Landsforeningen er opdelt i 6 kredse. Her uddannes lokalforeningens trænere og dommere.

DcH Organisationsdiagram kreds 2

DcH Organisationsdiagram kreds 2

DcH Lokalforeningsoversigt

DcH Lokalforeningsoversigt

DcH Kreds 2Lokalforeningsoversigt

DcH Kreds 2 Lokalforeningsoversigt