DcH Holstebro

DcH Holstebro er en forening baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vi har cirka 170 medlemmer på både to og fire ben.

Vi har løbende 15-20 uddannede instruktører i klubben samt instruktøraspiranter i færd med at tage uddannelsen, så tilsammen har vi en stor fond af viden om og erfaring med hunde og indlæringsmetoder.

Vores hovedopgave er dog ikke at træne hunde, men at “træne” deres mennesker. Sådan generelt kan man vel sige, at vi brænder for både at træne/gå med vores egne hunde og formidle vores interesse videre til vores medlemmer.

Vores instruktører uddannes via DcH’s instruktøruddannelse, hvilket tager 1-1½ år sideløbende med praktik.

Vores efteruddannelse foregår både i og uden for DcH-regi.

Vi er en del af “Danmarks civile Hundeførerforening”, som er en landsdækkende sammenslutning af lokalforeninger med hunden som interesseområde.

Vores formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

Alle hunde – uansklubhusetet race/blanding og alder – er velkomne i det omfang, klubben har kapacitet dertil.
DcH-Holstebro følger den gældende hundelov.

Tilbage til forsiden

Gem

Gem

Gem

Gem