Hunde er ikke specifikt nævnt noget steds i lovgivningen m.h.t. kørsel.
I følge Holstebro Politikreds (Midt- og Vestjyllands Politi) skal hunden ikke nødvendigvis være i bur eller sele. Dette kan dog variere i politikredsene.
I følge Færdselsloven Kapitel 13 §82 skal GODS i bilen dog være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for føreren af bilen.
Og hunden er at betragte som GODS og derfor skal ovenstående være overholdt under kørsel.
Hvis hunden generer føreren under kørslen eller blokerer udsynet, er det ikke kun farligt, man vil også kunne blive straffet.

Noget helt andet er det sikkerhedsmæssige for både hunden og personer i bilen, hvis der skulle ske et uheld, en kraftig opbremsning eller at hunden bevæger sig rundt i bilen under kørsel.

Et metalbur er i følge FDM den bedste løsning, den næstbedste en speciel sikkerhedssele til hunden – og ikke på forsædet (for ikke at blive ramt af en udløst airbag).

Ved en kollision med blot 50 km/t kommer en labrador på 30 kg således flyvende med en vægt på cirka 740 kg og en chihuahua med en vægt på cirka 50 kg.
Kilde: http://www.fdm.dk/nyheder/crashtest-loes-hund-bilen-kan-vaere-livsfarlig