Skal din hund være i bur eller sele i bilen?

Hunde er ikke specifikt nævnt noget steds i lovgivningen m.h.t. kørsel.

I følge Holstebro Politikreds (Midt- og Vestjyllands Politi) skal hunden ikke nødvendigvis være i bur eller sele.

I følge Færdselsloven Kapitel 13 §82 skal GODS i bilen dog være anbragt således, at den ikke kan frembyde fare for føreren af bilen.

Og hunden er at betragte som GODS og derfor skal ovenstående være overholdt under kørsel.

Noget helt andet er det sikkerhedsmæssige for både hunden og personer i bilen, hvis der skulle ske et uheld, en kraftig opbremsning eller at hunden pludseligt overreagerer af en eller anden grund.

Postet 15.09.16