Da vores kasserer igennem mange år, Maja Hansen, træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i januar 2020, har vi besluttet allerede nu at begynde at søge efter hendes afløser.

De opgaver vores kasserer typisk varetager er

- Bogføring, budgetopfølgning og årsafslutning

- Registrering og afstemning af medlemmer samt indberettelse af disse i landsforeningens database over medlemmer

- Løbende betaling af regninger

- Håndterer alle former for indbetalinger såsom indbetalinger til klubhusets kiosk og startgebyrer til konkurrencer

- Registrering på venteliste

- Deltagelse i bestyrelsesmøder og evt. i kredsrådsmøder og i landsmøder

- Modtagelse af tilmelding af nye hundeførere

- Udsende opdaterede holdlister til instruktører

For at kunne varetage disse opgaver vil det være en fordel hvis man besidder følgende egenskaber

- Sans for tal

- Struktureret

- Øje for detaljer

- Er vant til at arbejde med Excel og har mod på at sætte sig ind i et bogføringsprogram

Det vil selvfølgelig også være en fordel hvis man har erfaring fra en post som kasserer eller arbejder med lignende opgaver til hverdag som en del af ens job.

For at komme i betragtning til stillingen skal man være medlem af DcH Holstebro. Hertil skal nævnes at stillingen er ulønnet, men man vil være fritaget for kontingent.

Når den rigtige kandidat er fundet, vil der blive planlagt et "introforløb" sammen med Maja og den øvrige bestyrelse, således så man kan overtage opgaverne stille og roligt.

Hvis ovenstående har vakt interesse, så kontakt hurtigst muligt Maja Hansen eller Zia Afreedi ved at besvare dette opslag eller via DcH Holstebro’s hjemmeside.

Vi ser frem til at møde dig,

Zia Afreedi

Formand

DcH Holstebro