• Hvis du mangler at betale kontingent for 2016, kan det indbetales på konto 7590 1675456.
  • Husk at oplyse hundeførerens navn og adresse ved betalingen. Du må også meget gerne oplyse din fødselsdag (seks cifre). Ved adresseændring kan du også skrive til kasserer@dch-holstebro.dk
  • Rettidig betaling af kontingent for medlemmer, som ønsker at fortsætte i 2016, er den 15. januar 2016.
  • Ved manglende betaling til tiden bliver man udmeldt og herefter betragtet som “nyt medlem” og mister derved sin årsanciennitet.

Kontingent for 2016

Kontingentet for hele året er på i alt 1.295 kr. Beløbet består af et grundkontingent på 740 kr. og et træningsgebyr på 555 kr. pr. hold/hund. Grundgebyret skal betales uanset på hvilket tidspunkt af året, man melder sig ind i klubben. En del af grundgebyret, i alt 395 kr., går til lands- og kredskontingent på hhv. 265 kr. og 130 kr. Disse beløb bruges bl.a. til den udvidede hundeansvarsforsikring, som DcH tegner for hvert medlem, samt til uddannelse af instruktører, hundeadfærdskonsulenter mv. og til DcH Bladet, som udkommer seks gange årligt.

Hvis du træner med én hund, skal du altså betale 1.295 kr. Træner du med én hund på to forskellige hold, skal du betale 1.295 kr. + 555 kr. = 1.850 kr., og hvis du træner med to hunde på to forskellige hold, skal du ligeledes betale 1.850 kr. Du skal således altid betale 555 kr. ekstra for hvert hold, hvis du træner på mere end ét hold.

Kontingent uden træning
Hvis du er medlem uden at gå til træning, skal du betale grundkontingentet på 740 kr.